par mums

Mēs spējam bērnus aizraut, lai izprastu sevi kā talantīgu cilvēku, kuram nav nekā neiespējama

 

Skoloties - tas nozīmē sagatavoties kam jaunam. Mūsu skola ir sagatavošanās dzīvei, bet sagatavoties tā, lai brīvi un drosmīgi pieņemtu izaicinājumus, izvērtētu un uzņemtos atbildību par notiekošo. 

Mūsu skolotāji izvērtē katra bērna stiprās puses un intereses, attiecīgi virzot viņu pa šo individuālo attīstības ceļu.

Par cik bērniem būs iespēja mācīties 6-10 bērnu lielās klasēs, individuāla apmācība un īpašā skolas gaisotne ir mūsu galvenais veiksmīgas apmācības pamats.

DzĪ vesziŅ a

Bērns ir pasaules un sabiedrības šūna. Mēs skolā mācām saredzēt un saprast katras "šūnas" unikalitāti, lai kopaina kļūst skaidrāk saprotama un pieņemama.

Mēs mācam un rādam tās vērtības, kas veicina bērna veiksmīgu mijiedarbību ar ģimeni un tuviniekiem, ar vienaudžiem un sabiedrību kopumā, ar dabu un savu garīgo līdzsvaru. 

Elizabete,
skolas dibinātāja

skola

Mēs strādājam jau 6. gadu un beidzot varam teikt, ka Torņakalnā esam atraduši MĀJAS.

Katrs bērns, kas mums pievienojas, ir ar savu stāstu un unikālo zinību un pieredzes "somu".

 

MĒ s katram atrodam metodi - kĀ mĀcĪ ties un augt...

MĒ s katram atrodam metodi - kĀ mĀcĪ ties un augt...

stundas notiek savĀ klasĒ

MUMS IR MAZAS KLASES-

6-10 BĒ RNI

MĒ s visi kopĀ esam kĀ liela Ģ imene 

neveicinam mĀ kslĪ gu konkurencI 

Ņ emam vĒ rĀ katra mĀ cĪ šanĀs tempu, intereses un uztveres Ī patnĪ bas

Skolas pašvĒ rtĒ jumu skatĪ t šeit

bĒ rnudĀ rzs

Mūsu bērnu dārzā ir divas jaukta vecuma bērnu grupas - bērni mācās viens no otra.

 

Šobrīd mums ir draudzīgas 13 bērnu grupas. Piecgadnieki un sešgadnieki tiek sagatavoti skolai individuāli - atbilstoši katra spējām. Ir gan visiem kopējie darbiņi, gan katram pēc sarežģītības un interesēm. Audzinātājas zina katra bērna stiprās un mazāk stiprās puses - tik nelielā grupiņā to var izdarīt vieglāk. 

dienas PlĀ ns
bĒ rnudĀ rzĀ
  • Facebook Social Icon

adrese

Torņakalna Privātā vidusskola

Torņakalna iela 15 

Rīga 

LV-1004 

kontakti

info@tpv.lv

Administrācija 29605504

Dibinātāja Elizabete Vectirāne

rekvizīti

SIA Torņkalna Privātā vidusskola

Reģ.Nr. 40103994553

Konta Nr. LV28HABA0551041780032

 

© 2016 by Torņakalna Privātā vidusskola created with Wix.com

  • Facebook Clean Grey